درود بر شما عزیزان


امشب بعد از نماز عشا، چندتا مسئله شرعی در رابطه با «انقلاب و نظام اسلامی» بیان کردم. بعضیاش را خدمتتون عرض میکنم:


1- حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است.


2- هر چیزی که سبب تخریب یا خدشه به نظام اسلامی و انقلاب شود جایز نیست.


3- تولید و ترویج شایعه درباره نظام اسلامی و بزرگان نظام و انقلاب، حرام مسلّم است.


4- بیان هرگونه مطلبی که سبب دلسرد شدن یا سَرخوردگی مردم از نظام و انقلاب شود جایز نیست.


5- کشاندن دعواهای درون نظام به آن سوی مرزها و تامین خوراک برای رسانه های استعمارگران جایز نیست.


6- تولید و ترویج لطیفه و جُک که سبب تفرقه و ایجاد سوء ظن به اقوام مختلف مثل تُرک و لُر و کرد و... شود جایز نیست.


7- برهم زدن فضای جامعه اسلامی و مخدوش کردن اذهان عمومی و به خطر انداختن  و هرگونه اقدام علیه امنیت ملی جایز نیست.


و....


کاش!ای کاش! حضرات مراجع عظام تقلید(علی الخصوص شاگردان امام)

رساله های مستقلی درباره خصوص احکام مبتلابه شرعی

مربوط به نظام و انقلاب، تدوین و در دسترس عموم قرار میدادند.


برچسب ها : حدادپور، نظام، انقلاب، مسائل شرعی