امروز در جمع مدیران و اساتید و کارگروه های خانه فلسفه بودم و چند کلمه ای صحبت کردم.


جای شما بسیار خالی بود. جمع بسیار وزین و اهل علم بودند. از اون جمع هایی که بعد از سخنرانی، احساس خستگی نمیکردم.


چون موضوعات بین سخنرانان تقسیم شده بود، بحث پیرامون امام حسن علیه السلام به من رسید.


با توجه به جو اونجا و اساتیدی که بودن، موضوع صحبتم را اینگونه انتخاب کردم: «امام مجتبی مرا به یاد 15 مسئله بی پاسخ می اندازند!»


جوّ روضه نداشت اما دلم طاقت نیاورد و صحبتم را با این بیت تمام کردم:ضریح خاک و حرم خاک و پرچمت هم خاک

به یاد چادر مادر چه خاک آلودی...
برچسب ها : حدادپور، امام حسن، مسئله، فلسفه