برای بار غمت سوگوار باید شد

تمام عمر از این غصه زار باید شد

 

نوشته اند برای زیارت زهرا

به سوی مرقد تو رهسپار باید شد

 

مثل مثل سلیمان شدن، فقط بی بی

به روی فرش حریمت سوار باید شد

 

 


«یَا فَاطِمَةُ إشفَعی لِی فِی الجَنَّةِ»
برچسب ها : حدادپور، حضرت معصومه