سلام دوستان

امیدوارم خوب باشید.


امروز ایمیلی از طرف یک دوست دریافت کردم که پر بود از اتهامات و تهمت ها به نظام اسلامی و مسئولین و دلسوزان نظام و...


تا جایی که میشناختمش اینجور آدمی نبود که بخواد یهو به همه بدبین بشه و بدگویی کنه. اما خب شاید تاثیر فضایی باشه که در اون زندگی میکنه.


در جوابم به آن دوست بزرگوار، مطالبی را نوشتم و آخرش هم گفتم که:گله ها را بگذار!


ناله ها را بس کن!


روزگار گوش ندارد که تو هی شکوه کنی!


زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگ تو را...


فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود!


تا بجنبیم تمام است تمام!! 
برچسب ها : حدادپور، گله، نظام اسلامی